torsdag 12 mars 2015

En dag i mitt liv som politiker

Efter att lämna barnen gick jag till Norra Station. Där pågick en utbildning för förtroendevalda om kommunallagen, offentlighetsprincipen och sekreteslagen, medborgardialog, arkiv, målstyrning och budgetarbete, mm. Dessa kunskaper är grundläggande för att utöva ett politiskt uppdrag. Det var intressant och nyttigt att träffa mina politiska kollegor. Det var mest föreläsningar och dessa var bra. Jag önskar mer dialog och diskussion bland deltagare på dessa utbildningar. Det är så man lär sig, genom att diskutera konkreta exempel. För de som är blyga är det bättre med mindre grupper för att våga ställa frågor.
Efter en trevlig lunch tillsammans med mina MP-kollegor gick jag från utbildningen på besök till  företaget Distansapoteket, som dagligen distribuerar läkemedel till konsumenter, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. De distribuerar till halva landet. Ett liknande distansapotek finns i Falum. En arbetsplats med 70 fastanställa, 10 visstidsanställda och 10 bemanningsarbetare.
Efter en tidig middag hemma och en puss till varje barn körde jag till läsarkafe som den lokala tidningen Norra Skåne anordnade. Det var en mycket ödmjuk, känslofylld och djupt engagerande kväll om EU-migranternas situation i Hässleholm. Cirka 15 migranter fans på plats och svarade på alla möjliga frågor, berättade om mottagande i kommunen och av invånare, berättade om fattigdom i deras hemland, om hjälp de får från frivilliga organisationerna, om cigaretter, mobiltelefoner och vilka jobb de skulle kunna utöva. Det var många kloka tankar från präster, välgörenhetsarbetare och politiker. Jag var rädd och trodde att det skulle bli en fientlig tillställning. Istället kom jag hem med ökad tro på hässleholmarnas människosyn och generösa hjärtan.
Så kan en bra dag i politiken se ut.